Ervaring


Workshop Mindfulness

Op 21 april en 12 mei heeft Marianne Elissen, mindfulness-trainer, twee keer een informatieve workshop minfulness gegeven aan totaal iets meer dan 40 geïnteresseerde DGWR-medewerkers.

De workshop wordt gestart met een korte inleiding over mindfulness. Mindfulness is het richten van je aandacht op het “hier en nu”. Het ervaren van wat er op het moment is. Het is ook het geen oordeel hangen aan gedachten. Je hebt wel gedachten maar kijkt ernaar alsof je  “achter een waterval” staat zonder oordeel. Marianne noemt als voorbeeld hoe kleine kinderen uren kunnen kijken naar een mierennest, zonder dat ze zich bezig houden met wat er verder gebeurd. Of hoe je op de fiets even kan stoppen met denken aan alles wat je nog moet doen of aan wat er speelt op het werk; alleen even voelen hoe je op de fiets zit/de wind voelen/de bomen langs het  pad echt waarnemen. Kortom; even stoppen met doen, toelaten wat er is en het moment beleven.  In een mindfulness training leer je de aandachtsspier te trainen.

De grondlegger van Mindfulness is de Amerikaan Jon Kabat-Zinn, een van oorsprong moleculair  bioloog die werkte in het academisch ziekenhuis van de universiteit van Massachusetts. Het viel hem op  dat chronische patiënten die medisch gezien uitbehandeld waren, vaak tussen wal en schip vielen. Zij kregen te horen dat ze maar moesten 'leren leven' met hun klachten, maar niemand kon hen uitleggen hoe. Kabat-Zinn , die naast zijn werk ervaring had met meditatie en yoga, ontwikkelde een training met als doel patiënten middelen te geven waardoor ze zelf iets aan hun gezondheid en de beleving ervan konden (blijven) doen. Centraal in zijn benadering staat het ontwikkelen van de kwaliteit van aandacht.

Na een eerste oefening waarbij we onze aandacht moeten richten op het moment, gaan we in op wat mindfulness je kan brengen in het werk.  In gesprek met alle deelnemers komen we tot een hele lijst met punten waar mindfulness je bij kan ondersteunen.  Veel genoemde punten zijn; een moment van rust of ontspanning/prioriteiten stellen/een kalm hoofd krijgen/omgaan met hactiek.  Dat het geen panklare oplossing is voor werkstress of een malend hoofd is duidelijk, maar het kan je wel  helpen af en toe even weer tot je zelf te komen.

Na een tweede korte oefening  (3 minuten “zit-meditatie”) praten we met Marianne over wat we hebben gevoeld tijdens de oefeningen en worden nog wat vragen aan Marianne gesteld. 

We kunnen terugkijken op twee geslaagde workshops en voor medewerkers die alsnog interesse hebben in een kennismaking met mindfulness; stuur een mailtje aan ondergetekende.  Voor meer informatie over een training; www.meesterlijkmindful.nl .

Mirjam van der Elst-Ran